Första nationella mätningen av hygienrutinerna startar i höst

Första nationella mätningen av hygienrutinerna startar i höst
Hur sköter vårdpersonalen hygienen? Sveriges kommuner och landsting gör en landsomfattande undersökning i höst. Foto: Colourbox.

Med stickprov i alla delar av landet ska Sveriges kommuner och landsting nu undersöka hur landets sjukvårdspersonal följer de anbefallna hygienrutinerna och klädreglerna.

23 juni 2010

Mätningen är en så kallad punktprevalensmätning, det vill säga man mäter hur många som vid ett givet tillfälle följer reglerna. Under två veckor i månadsskiftet oktober/november ska man följa tio personer i patientnära arbete varje dag med hjälp av ett särskilt framtaget protokoll. Instruktionerna för mätningarna följer evidensbaserade metoder.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, understryker i ett pressmeddelande att den mest grundläggande åtgärden för att förebygga och minska infektioner i vården är att all vårdpersonal alltid följer de grundläggande hygien- och klädreglerna.

Nationellt verktyg efterfrågat

Mätningar av följsamhet till grundläggande hygienrutiner och klädregler sker redan på flera ställen i landet, men många har efterfrågat ett nationellt verktyg för att ge jämförbara mätningar och en bättre helhetsbild. Detta verktyg finns nu och har testats av vårdpersonal som arbetar med frågorna både i utvecklingssyfte samt i direkt kontakt med patienter.

Undersökningen av hur vårdpersonalen sköter hygien och klär sig sker parallellt med punktprevalensmätningen av vårdrelaterade infektioner. Det är en serie undersökningar som genomförts varje halvår sedan våren 2008. Det finns goda bevis för att smittspridningen minskar om vårdpersonalen konsekvent följer grundläggande hygienrutiner och tillämpar klädreglerna. Detta gäller inte minst för att motverka spridning av antibiotikaresistenta bakterier.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida