Frivilligarbete: ”Vågar min flickvän inte ge mig en Alvedon?”

Vårdfokus artikel om att Röda korset bryter mot reglerna har väckt stor debatt bland våra läsare. — Det stora missförståndet är att man kan hänga av sig sin legitimation på fritiden. Det kan man inte, säger Maria Jacobsson, jurist på Socialstyrelsen.

I Vårdfokus nr 6-7 rapporterade vi vad som gäller när sjuksköterskor jobbar ideellt på exempelvis konserter eller idrottstävlingar. Det visade sig att Röda korset, som anlitar sjuksköterskor i sina så kallade förstahjälpengrupper runt om i landet, bryter mot dokumentationsskyldigheten. I stället görs bara anonyma noteringar i stil med ”man i 20–årsåldern”.

Röda korset hävdar att det går att dela på sin vanliga profession, sjuksköterska, och rollen som förstahjälpare.

 Yrkesreglerna gäller

— Funktionärerna är inte där som sjuksköterskor utan för att ge första hjälpen, sade Lilian Carleson, medicinsk rådgivare på Röda korset.

Den missuppfattningen delas av många läsare som har kommenterat artikeln på webben:
”… när man som vårdpersonal är i Rödakorsrollen är man faktiskt inte vårdpersonal.”
” Vi är INTE legitimerade sjukvårdare när vi är verksamma utan just första hjälpare vilket innebär vanliga engagerade människor med viktiga kunskaper i första hjälpen.”

Men detta är alltså fel. Yrkesreglerna om ansvar, dokumentation och sekretess gäller lika mycket på fritiden som på jobbet, enligt Socialstyrelsen.

Alltid legitimerad 

– Man kan aldrig hänga av sig sin legitimation, säger Maria Jacobsson.

En annan livligt debatterad fråga bland läsarna är vad som ska betecknas som en vårdinsats på fritiden. Vad vågar man som sjuksköterska göra?:
”Min flickvän är sjuksköterska, hon får alltså inte ge mig en huvudvärkstablett utan att journalföra det?”
”Ska jag dokumentera om jag stannar vid en trafikolycka?”

Enligt Maria Jacobsson finns det inga klara gränsdragningar, man får utgå från sin profession och hur bedömningen hade sett ut på det vanliga jobbet. Ett litet plåster journalförs till exempel sällan på vårdcentralen.

Ingen risk hjälpa till akut 

– Det är den som är närmast patienten som måste bedöma detta, säger hon.

Debatten väcker också frågan om man som sjuksköterska kan råka illa ut om man griper in på sin fritid och felbehandlar. Om det rent utav är säkrast att avstå när någon till exempel ramlar ihop i ett köpcentrum. Både Vårdförbundets och Socialstyrelsens jurister säger dock att nej, man behöver inte vara rädd för att hjälpa till i akuta situationer. Det är mest en teoretisk risk att någon skulle ifrågasätta hjälpinsatsen.

Däremot poängterar man att det är skillnad på akuta situationer på gatan och när sjuksköterskor kallas in till planerade arrangemang som exempelvis en rockkonsert. I det första fallet kan det anses tillräckligt att göra vad man kan och sedan lämna över till ambulansen. I det andra fallet ska arrangören, exempelvis Röda korset, se till att allt nödvändigt underlag för dokumentation är förberett och klart.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida