Healande sjuksköterska riskerar legitimationen

Healande sjuksköterska riskerar legitimationen
Sjuksköterskan åtar sig att behandla smärta och stress med hjälp av healing. Nu begär Socialstyrelsen att hon ska mista sin legitimation. Arkivbild: Mostphotos

I sin marknadsföring utger hon sig för att vara utbildad healare och sjuksköterska. Nu kräver Socialstyrelsen att hon blir av med sin yrkeslegitimation.

Socialstyrelsen fick vetskap om sjuksköterskans alternativmedicinska verksamhet via en anonym anmälan, i vilken sjuksköterskans rätt att använda sig av titeln psykoterapeut ifrågasattes.

Det visade sig att sjuksköterskan i sin marknadsföring av sin verksamhet bland annat använder sig av en metod kallad tankefältsteknik. Exempelvis för behandling av depressioner, fobier, tvångstankar och olika fysiska smärtor. Sjuksköterskan åtar sig även att behandla smärta och stress med hjälp av healing.

Särskilda krav

Legitimerade yrkesutövare får under vissa förutsättningar använda sig av alternativmedicinska metoder. Men bara då initiativet till behandlingen tagits av patienten. Ett annat krav är att annan verksam behandling saknas eller sker parallellt med den alternativa metoden.

I det aktuella fallet konstaterar Socialstyrelsen att patientjournalerna är så röriga att vården av enskilda patienter inte går att följa. Men i flera patientärenden bedömer myndigheten ändå att sjuksköterskans utövande av tankefältsteknik och healing har kunnat innebära en risk för patienters liv och hälsa och att hon har varit grovt oskicklig vid utövningen av sitt yrke.

Hsan avgör

Socialstyrelsen har nu vänt sig till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Hsan, med en begäran om att sjuksköterskan ska få sin legitimation indragen, alternativt att hon får en treårig prövotid.

Diarienummer: 7.7-9703/2013

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida