HSAN vill inte ha fler polisanmälningar

HSAN vill inte ha fler polisanmälningar

Generaldirektör Aud Sjökvist på Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd förnekar att nämndens nya rutin, att inte dela ut disciplinpåföljd, syftar till att öka antalet polisanmälningar i vården.

Docent Annika Lagerqvist Veloz Roca, vid Stockholms universitet, hävdade här på vardfokus.se att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN:s,  nya rutin att inte dela ut disciplinpåföljd kan leda till polisanmälningar. Hon spekulerade i om det är syftet. 

– Det ligger absolut ingenting i det. Vi blir beskyllda för att tillämpa den nya lagen, men det är ett enormt missförstånd. Vi tillämpar den nuvarande lagen då det gäller ansvarsdelen, och först då det gäller påföljden tillämpar vi principen om den nya lindrigare lagen, säger hon.

Samma bevisvärdering som i brottmål

HSAN ligger utanför domstolsväsendet, men är en domstolsliknande myndighet. I nämnden tillämpas samma omröstningsregler som i brottmål och bevisvärderingen är också densamma som i brottmål.  Inom myndigheten har diskussioner förts om disciplinpåföljder är ett straff eller inte. 

Aud Sjökvist säger att hon som har sin bakgrund i förvaltningsdomstolen inte anser att påföljderna är ett straff, men att jurister som kommer från allmänna domstolar tycker det.  Hon hävdar att då riksdagen beslutar att en gärning inte längre ska vara straffbar brukar det slå igenom genast, så fort lagändringen är tryckt och utgiven. 

Enligt patientsäkerhetslagen ska Socialstyrelsen utreda klagomål och kunna uttala kritik. Det är en mindre ingripande påföljd än HSAN:s disciplinpåföljder. Aud Sjökvist förklarar att det är väldigt sällan riksdagen tar bort straff eller andra påföljder, men när det sker så kan domstolarna börja tillämpa de nya bestämmelserna direkt.

Förolämpande anklagelser

Enligt henne är skälet till att den nya lagen inte kunde träda i kraft redan den 28 juni, när den blev offentlig, enbart att Socialstyrelsen och HSAN måste få tid för nödvändiga förberedelser.  

– Det är alltså enbart praktiska skäl som gör att den nya lagen inte har trätt i kraft än. Det är inte rimligt att enskilda yrkesutövare ska drabbas av det. Därför anser vi att den syn som ligger bakom förändringarna ska slå igenom direkt. Jag är osäker på hur överinstanserna kommer att se på detta, därför väljer jag personligen att hellre fria än fälla. Det är ett noga övervägt, rent juridiskt beslut, hävdar Aud Sjökvist.

På bloggar har nämnden blivit anklagad för att obstruera mot den nya lagen och för att vara vänstervriden. 

– Det är förolämpande. Vårt beslut är juridiskt, inte politiskt. Vi var visserligen kritiska mot utredningen och lagförslaget, men det är historia, ett överspelat kapitel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida