HSAN:s nya rutiner kan äventyra rättssäkerheten

Sedan Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återupptog sina sammanträden efter sommaren har vårdpersonal sluppit disciplinpåföljd. Däremot får de fortfarande kritik och klander. Det skapar ett osäkert rättsläge. Eftersom de inte har fällts kan de inte klaga på kritiken.

När den nya patientsäkerhetslagen börjar gälla mister HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, alla ärenden som inte handlar om prövotid, indragen legitimation eller inskränkningar i förskrivningsrätten.

Ärendena ska istället föras över till Socialstyrelsen. Där kommer de att utredas bredare, med ett patientsäkerhetsperspektiv och mer på systemnivå. De utredningarna kan sluta i kritik mot både enskilda och vårdgivare, men inte med påföljder som hittills.

Bara i grova fall kommer Socialstyrelsen att ingripa direkt mot enskilda anställda i vården genom att ansöka om prövotid eller återkallelse av legitimationen hos HSAN.

Fäller inte längre

Ett tag såg det ut som om HSAN skulle få lämna över en ansenlig mängd ofärdiga ärenden till Socialstyrelsen.  Men genom att lägga in en rad extra sammanträden i höst försöker nämnden beta av så många ärenden det bara är möjligt. 

Det kan ske på bekostnad av rättssäkerheten.

Sedan det första sammanträdet efter semestrarna har nämnden i en rad fall konstaterat att de anmälda har gjort fel som ska ge disciplinpåföljd. Men någon diciplinpåföljd har inte utdelats eftersom nämnden anser att den nya lagen är mildare än den nuvarande, och att den nya lagen därför ska tillämpas redan nu.

Ingen information på hemsidan

Det här säger nämnden inte ett ord om på sin hemsida. Där står det fortfarande: ”Om du anser att någon yrkesutövare inom allmän eller privat hälso- och sjukvård bör få en disciplinär påföljd (erinran eller varning) för att ha åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen, kan du göra en anmälan här.” .

Att nämnden inte längre delar ut disciplinpåföljder sägs det inte ett ord om.

Den patient eller anhöriga som är missnöjd med att någon de anmält inte har fällts kan förstås överklaga det beslutet, som hittills. Men den personal som kanske har fått hård kritik och klander men formellt har friats kan inte klaga.

Handläggare Ingela Eckerberg konstaterar att ”rättsläget är osäkert” och tillägger ”vi får väl se om någon överklagar”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida