Inga tvångsåtgärder utan specialistsjuksköterskor

Inga tvångsåtgärder utan specialistsjuksköterskor
Det bör finnas krav på vården att anställa specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, anser PRF. Arkivbild: Mostphotos

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor föreslår att endast psykiatriavdelningar med specialistsjuksköterskor ska få använda tvångsåtgärder.

För att undvika tvångsåtgärder och stärka patienternas delaktighet på psykiatriavdelningarna krävs kvalificerat omvårdnadsarbete som leds av sjuksköterskor med specialistkompetens.

Det anser PRF, Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, som har lämnat synpunkter på ett förslag från socialdepartementet om tvångsåtgärder inom psykiatrin. PRF föreslår att det ska krävas specialistsjuksköterskor för att tvångsåtgärder ska få användas.

Vill ha lagändring

– I dag finns det inget formellt krav på psykiatrin att anställa specialistsjuksköterskor. För att få fler specialistutbildade sjuksköterskor i vården krävs det att arbetsgivarna efterfrågar, värdesätter och använder deras specialistkompetens. Kanske kan en väg dit vara att man lagstiftningsvägen tydliggör att kompetensen måste finnas, säger Henrika Jormfeldt, ordförande för PRF.

I lagen ställs det krav på formell kompetens hos dem som tar beslut om tvångsvård och behandling. PRF anser att det vore möjligt att utforma lagen så att det också ska krävas närvaro av sjuksköterskor med specialistkompetens i psykiatrisk vård vid användning av tvångsåtgärder som fastspänning och avskiljning. Att villkora användandet av tvångsåtgärder skulle kunna höja omvårdnadskompetensen och minska användandet av tvångsåtgärder, anser PRF.

Samband med kompetensnivån

Sebastian Gabrielsson är specialistsjuksköterska och doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Enligt honom visar omvårdnadsforskningen på ett samband mellan sjuksköterskors kompetensnivå och vårdens kvalitet.

– Vi vet också att användandet av tvångsåtgärder i psykiatrin varierar och att hur ofta det används beror mer på hur väl en avdelning fungerar än på vilka patienter som vårdas där. Vill vi ha en psykiatrisk vård av god kvalitet och ett minimum av tvång behövs specialistsjuksköterskornas kompetens, säger han.

Det är Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som är remissinstanser och som har efterfrågat PRF:s synpunkter på socialdepartementets förslag ”Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida