personuppgiftslagen

Inget fel när anställda drogtestades

Datainspektionen har ingen kritik mot hur Region Gävleborg genomförde drogtester av anställda vid Gävle sjukhus.

Förra året försvann vid flera tillfällen narkotikaklassade läkemedel inom division operation på Gävle sjukhus. För att få reda på vem eller vilka som eventuellt kunde ha stulit läkemedlen beslutades att 200-300 anställda slumpvis och utan att veta om det i förväg skulle drogtestas.

Både Vårdförbundet i Gävleborg och anställda på arbetsplatsen såg positivt på att testerna skulle genomföras. Men i en anmälan till Datainspektionen ifrågasattes om insamlingen av uppgifterna stred mot personuppgiftslagen.

Nu har Datainspektionen utrett frågan och kommit fram till att Region Gävleborg inte har samlat in uppgifter på ett sådant sätt att det stred mot lagen.

När provtagningen gjordes hade man en checklista på vilka som skulle testas i pappersformat som sedan förstördes.

Drogtesterna utfördes av ett anlitat externt företag. Testerna resulterade i ett positivt provresultat som regionens drogtestansvarige fick ta del av via ett login till en krypterad hemsida hos företaget. Informationen har därefter enbart hanterats muntligt av berörd chef.

Ingen behandling av personuppgifter gjordes av regionen i samband med drogtesterna. Därför har Datainspektionen inte heller någon kritik mot Region Gävleborg.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida