Insyn. Register över vårdpersonal öppnas på webben

1 augusti 2012

Från nyår ska delar av Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP, ligga på nätet och vara öppet för alla. Däremot kommer inte hälso- och sjukvårdspersonal som har prövotid, fått begränsad eller indragen förskrivningsrätt eller indragen legitimation att finnas med. Uppgifter om dessa personer kan begäras ut från Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida