IVO: Akuter måste säkra sekretessen

Lokaler som inte är ändamålsenliga är ingen ursäkt för att prata om en patient så att medpatienterna hör. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i ett beslut.

En patient på Akademiska sjukhusets akutmottagning har anmält brister i sekretessen. Hon befann sig i akutrummet tillsammans med andra patienter när sjuksköterskan ringde till socialtjänsten och uppgav hennes namn. Patienten säger i anmälan att hon kände sig förnedrad när sjuksköterskan pratade om henne.

Patienten har rätt

Inspektionen för vård och omsorg ger henne rätt. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att ge god vård. Sekretess gäller och det är vårdgivarens ansvar att verksamheter har de förutsättningar som behövs för att uppfylla kraven i lagar och föreskrifter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida