Utredda fall

JO kritiserar skriftlig överenskommelse i psykiatrin

En man som vårdades frivilligt på en psykiatrisk avdelning fick skriva på en överenskommelse om att inte lämna avdelningen utan personal, annars skulle han skrivas ut. Det är fel, menar JO, som nu riktar kritik mot vårdgivaren.

Patienten hade själv sökt vård inom länspsykiatrin i norra Sverige för att få hjälp med avgiftning av droger. I samband med inläggning på en vårdavdelning fick han skriva under en överenskommelse om att acceptera de regler som ingick i vården.

I övernskommelsen stod det bland annat att han inte fick lämna avdelningen utan personal och att han, om han bröt mot reglerna, skulle skrivas ut från avdelningen.

Missnöjd med vården

Mannen skrev senare ut sig själv från avdelningen och gjorde en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, med flera klagomål. Han ansåg bland annat att det var fel att han var tvungen att ha med sig personal till sjukhusets kiosk eftersom han vårdades på frivillig basis.

JO har valt att begränsa granskningen till just det klagomålet. Enligt JO är rörelsefriheten en grundlagsskyddad rättighet som inte får begränsas av att patienten upplever sig tvingad att lämna sitt medgivande. Rörelsefriheten får bara inskränkas genom lag, och i hälso- och sjukvårdslagen finns inget stöd för ett sådant beslut, anser myndigheten.

Vårdgivaren å sin sida svarar att överenskommelser av den här typen används för att säkerställa att patienter inte kan missbruka under vårdtiden. Om patienterna bryter mot överenskommelsen skrivs de ut från avdelningen eftersom syftet med vården inte kan uppfyllas.

Villkorad vård

JO menar dock att undertecknandet av en överenskommelse kan uppfattas som en påtryckning. I det aktuella fallet har informationen varit otydlig och abstinensbehandlingen i det närmaste varit villkorad av att patienten bland annat samtycker till att inte lämna avdelningen. Därför kan vårdgivaren inte undgå att få kritik enligt myndigheten.

JO Elisabeth Rynning skriver att hon har förståelse för de svårigheter vårdpersonalen ställs inför när det gäller att upprätthålla en drogfri miljö vid behandling av abstinens. Samtidigt får en patient som söker vård frivilligt anses som mycket angelägen att få behandling.

Hellre information

JO förordar i stället att patienter informeras om att införsel av droger eller misstanke om drogintag kan leda till en ny bedömning av vårdbehovet och eventuell utskrivning. Om en överenskommelse ska göras är det viktigt att den är saklig och tydlig och innehåller den information som behövs för att förstå förutsättningarna för vården.

Diarienummer hos Justitieombudsmannen:2744-2017

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida