Journalförde inte vård av kollega

En kvinna som arbetar på en vårdcentral i Norrköping ramlade på vägen till jobbet och blev undersökt av sina kollegor. Men kvinnan, som senare visade sig ha en blödning under skallbenet, registrerades aldrig som patient och inga journalanteckningar gjordes. Socialstyrelsen riktar kritik mot vårdgivaren.

Det var i mitten av mars 2010 som kvinnan ramlade på väg till sitt arbete vid en vårdcentral i Norrköping. När hon senare kom till arbetsplatsen undersökte en sjuksköterska huvudet och såret. Men utan att göra några journalanteckningar och utan att registrera kvinnan som patient.

Två dagar senare klagade kvinnan på huvudvärk och smärta i vänster höft. Sjuksköterskan tog med henne till en läkare som utförde en så kallad korridorskonsultation. Inte heller vid detta tillfälle gjordes någon journalanteckning.

En månad senare kollapsade kvinnan utanför en stormarknad då det svartnat för ena ögat samtidigt som hon upplevde att vänster sida av kroppen kändes förlamad. Vid en skiktröntgen på Vrinnevisjukhuset upptäcktes ett högersidigt subduralhematom. Kvinnan överfördes till neurokirurgen och opererades en vecka senare.

Att kvinnans besök inte blev journalfört visar på att det funnits oklarheter kring hur anställda som själva kommer in som patienter ska omhändertas, anser Socialstyrelsen som kritiserar vårdgivaren för bristande rutiner.

Sjuksköterskan klarar sig dock undan kritik eftersom hon själv har påtalat bristerna i sitt handlande i brevväxlingen med Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida