Koll i loggar avslöjar tjuvläsare

Den nya patientdatalagen har snart tre år på nacken. Men vårdpersonal fortsätter läsa journaler utan lov. Gammal kultur och otydlig lag kan ligga bakom.

Vårdfokus kartläggning visar att dataintrång i patientjournaler förekommer men är relativt ovanliga. Under 2010 polisanmälde landstingen mellan 20 och 30 intrång. Siffran är osäker eftersom flera landsting inte samlar uppgifter om anmälningar centralt. De som tjuvläser går ibland in flera gånger i samma journal, som i Skåne där en sjuksköterska gick in 33 gånger i en patientjournal. Nyligen kom domen: 33 000 kronor i dagsböter.?

Varför bryter sjukvårdspersonal mot regler som borde vara tydliga för alla? ?

Jeanette Kjellberg, personaldirektör i Landstinget Kronoberg, tror att det kan handla om en gammal kultur som inte försvinner i första taget.?

— När man hade pappersjournaler var de oerhört lättillgängliga. Det var bara att plocka upp en och läsa. Det var inte som i dag när man ska ha en tydlig vårdrelation för att få tillgång till journalen, säger Jeanette Kjellberg.

Är det främst en äldre generation som tror sig ha rätt att läsa journaler??

— Man kan inte generalisera så. En kultur lever kvar, det är inget man blir av med via en kurs på utbildningen. Jag tror inte heller att någon gör det av ondo. Dessutom tror jag att de flesta av våra medarbetare är bekanta med lagen, säger hon.??

Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsen, tror att en sammanblandning av lagar — offentlighets- och sekretesslagen och patientdatalagen — kan vara en del av problemet. ?

— Jag tror att systemet med behörigheter kan kännas lite otydligt, eftersom sammanhållen journalföring ger tillgång till informationen utan särskild sekretessprövning. Det ligger en problematik i att inte ha rätt till sådant man kommer åt, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida