patientsäkerhet

Kritiserad föreskrift om vårdskador återkallas

Kritiserad föreskrift om vårdskador återkallas
"Det är viktigt att det finns en bred uppslutning kring regelverket för att det ska få önskat genomslag", säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Efter hård kritik från flera håll återkallar Socialstyrelsen de nya föreskrifterna om utredning av vårdskador. Ett nytt regelverk kommer på plats tidigast i vår.

Tanken var att föreskrifterna skulle träda i kraft den 1 januari 2016. De skulle då ersätta de nuvarande föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt lex Maria, som blivit förlegade sedan Inspektionen för vård och omsorg tagit över tillsynen av hälso- och sjukvården.

De nya föreskrifterna var utformade så att de lätt skulle kunna omvandlas till en checklista över vad en utredning ska innehålla.

Men Socialstyrelsens förslag möttes av kritik när det skickades på remiss. Vårdförbundet har bland annat ställt sig frågande till att det i anmälningarna skulle framgå om hälso- och sjukvårdspersonalen utfört sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet samt enligt gällande rutiner. Enligt förbundet skulle en sådan bestämmelse kunna leda till ett oönskat syndabockstänkande.

Svårt att hinna med

Även Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Nätverket Sveriges Chefläkare har kritiserat föreskriften. Bland annat för att ingen hänsyn togs till hur allvarlig vårdskadan var, samtidigt som även riskerade vårdskador skulle utredas. Något som hade krävt avsevärda resurser, enligt föreningarna.

Med anledning av detta har Socialstyrelsen i dag beslutat att återkalla föreskrifterna.

– Vi ska se över hur reglerna bättre kan främja ett effektivt och ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Blir en ny remissrunda

Socialstyrelsen kommer nu bland annat att se över om det tydligare kan framgå i föreskrifterna att omfattningen på en utredning ska anpassas efter hur allvarlig händelsen är.

– Vi kommer att involvera företrädare för hälso- och sjukvården i arbetet och sedan skicka föreskrifterna på en ny remissrunda. Det är viktigt att det finns en bred uppslutning kring regelverket för att det ska få önskat genomslag, och bidra till ökad patientsäkerhet, säger Olivia Wigzell.

Målet är att de reviderade reglerna ska börja gälla under våren 2016. Tillsvidare fortsätter de tidigare föreskrifterna om anmälningsskyldighet enligt lex Maria att gälla.

Vårdfokus nya webb

  • Hitta till förstasidan: vardfokus.se
  • Sidan är anpassad för mobil och surfplatta.
  • Tips: Gör Vårdfokus till en egen ikon i din mobil eller platta. Tryck på delningsknappen längst ner i webbläsaren och välj "lägg till på hemskärmen".
  • Upptäck våra sidor med artiklar enbart för dig som är sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, student, chef. Du hittar dem högst upp på förstasidan eller i menyn.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida