jämlik vård

Kroniska sjukdomar ska få nationella riktlinjer

Kroniska sjukdomar ska få nationella riktlinjer
Endometrios, epilepsi och psoriasis är sjukdomar som drabbar hundratusentals människor i Sverige. Arkivbild: Mostphotos

Endometrios, epilepsi och psoriasis. Det är tre kroniska sjukdomar som behöver få nationella riktlinjer, anser Socialstyrelsen.

I en förstudie har Socialstyrelsen granskat hur de tre kroniska sjukdomarna behandlas inom vården i dag och kommit fram till att det behövs nationella kunskapsstöd för att vården ska bli mer jämlik över landet.

Effektiva behandlingsmetoder och läkemedel används inte alltid och tillgången till specialistsjukvård varierar.

Endometrios

När det gäller endometrios visar förstudien att vården har låg kännedom om tillståndet och att alltför få patienter remitteras till specialister. Det leder till att patienterna får vänta länge på diagnos och behandling, i genomsnitt sju-åtta år.

Ändå är endometrios en vanlig sjukdom som drabbar omkring tio procent av kvinnorna i fertil ålder – omkring 200 000 personer. Vanliga symtom är smärta vid mens, i bäckenet, vid samlag samt besvär i tarmar och urinvägar, trötthet, infertilitet och depression.

Epilepsi

Fler patienter med epilepsi behöver träffa en specialist för att få rätt läkemedelsbehandling. I takt med att det har kommit fler nya mediciner ställs högre krav på läkarens kunskap och det räcker inte att bara behandla patienterna i primärvården. Epilepsikirurgi används också i för liten utsträckning.

Omkring 50 000 vuxna och 10 000 barn, knappt en procent av befolkningen, är drabbade av epilepsi.

Psoriasis

Förstudien visar att det är stora skillnader mellan hur mycket vård som ges till patienter med psoriasis beroende på var i landet man bor. Det finns också skillnader mellan män och kvinnor – män får mer av de kostsamma biologiska läkemedlen som används vid svår psoriasis.

Omkring 300 000 personer är drabbade av psoriasis. Det är en inflammatorisk sjukdom som inte bara påverkar huden, utan även andra organ i kroppen och som ofta kan kopplas till hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, fetma, inflammatorisk tarmsjukdom, metabolt syndrom, stroke och leversjukdom.

Socialstyrelsen överlämnade i dag förstudien till regeringen, som gett Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka behovet av nationella riktlinjer för dessa tre kroniska sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida