Lagförslaget ställer höga krav på vårdgivarna

Lagförslaget ställer höga krav på vårdgivarna
– Vi har framfört kritik mot att det inte ska gå att ompröva Socialstyrelsens beslut och det är bra att regeringen ska utreda den frågan vidare, säger Lisbeth Löpare Johansson. Foto: Cecilia Larsson

Det räcker inte med en ny patientsäkerhetslag för att skapa ökad säkerhet i vården. Men större öppenhet, fler som delar på ansvaret och att patienter medverkar mer kommer att göra skillnad, anser Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.

I dag hölls en öppen utfrågning om regeringens förslag till ny lag om patientsäkerhet och tillsyn i Riksdagen. Inför socialutskottets ledamöter gav representanter från bland andra Vårdförbundet, Sveriges Läkarförbund, Sveriges kommuner och landsting, Socialstyrelsen och två stora patientföreningar sin syn på lagförslaget. Samtliga, utom Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds generaldirektör Aud Sjökvist, var positiva.

Ett steg i rätt riktning mot en lag som fokuserar på systemfel i stället för att söka syndabockar, var den allmänna åsikten. Men Aud Sjökvist tror att skillnaden mellan dagens disciplinpåföljd och den föreslagna kritiken av vårdpersonal är hårfin.

– Enligt förslaget kommer Socialstyrelsen att kunna uttala kritik mot vårdpersonal, och en kritiserad medarbetare kan bli föremål för prövotid eller få sin legitimation återkallad. Disciplinpåföljd eller kritik – det är en lek med ord. Syftet är detsamma och personal riskerar även i framtiden att känna sig utpekade, sa Aud Sjökvist.

För många roller

En annan invändning från HSAN är att Socialstyrelsen får för många roller. Redan i dag beslutar Socialstyrelsen om föreskrifter och följer upp att de efterlevs. Nu föreslås de dessutom få en dömande roll.

– Myndigheten får göra bedömningar och värderingar av de egna insatserna. Utredningar om att fel har begåtts bör ligga på en fristående myndighet, sa Aud Sjökvist.

Generaldirektören från HSAN är också kritisk till att det enligt förslaget inte ska gå att överklaga Socialstyrelsens beslut. Den kritiken instämde fler i, bland andra Vårdförbundets Lisbeth Löpare Johansson.

– Vi har framfört kritik mot att det inte ska gå att ompröva Socialstyrelsens beslut och det är bra att regeringen ska utreda den frågan vidare.

Bra med tydligare ansvar

Men i huvudsak tycker Vårdförbundet att det är ett bra förslag. Det är positivt att patientens delaktighet lyfts fram, att vårdgivarens ansvar blir tydligare och att patienter inte behöver anmäla enskilda personer utan kan anmäla händelser, sa Lisbeth Löpare Johansson vid utfrågningen.

– Både i Sverige och internationellt visar erfarenheten att om patienter och närstående ges möjlighet att vara delaktiga i utredningen av vårdskador minskar behovet av att anmäla fel till en myndighet, sa hon.

Sveriges Läkarförbunds ordförande, Eva Nilsson Bågenholm, höll med Lisbeth Löpare Johansson, men gav också Aud Sjökvist rätt i hennes farhågor om vad kritik i stället för disciplinpåföljd kan innebära. Hon underströk hur viktigt det är att utredningar, både inom Socialstyrelsen och HSAN, görs av personer med hög, och rätt, medicinsk kunskap.

Både Lisbeth Löpare Johansson och Eva Nilsson Bågenholm anser att det som väntar måste utvärderas och att det handlar om en ständig förbättringsprocess.

Riksdagen väntas ta beslut om den nya lagen den 15 juni.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida