Läkare kritiseras för att ha gett sjuksköterska för stort ansvar

Primärvården i Valdemarsvik kritiseras för att en läkare har låtit en diabetessjuksköterska ta hela ansvaret för vården av en patient med två kroniska tillstånd.

Socialstyrelsen kritiserar vårdcentralen i Valdemarsvik för att en kvinna med diabetes och hypertoni endast vid ett tillfälle mellan 2003 och 2010 fått träffa en läkare för sina kroniska sjukdomar. Bägge sjukdomarna beskrivs av myndigheten som komplexa tillstånd som kräver läkarkompetens.

I stället har vården getts av en diabetessjuksköterska, trots att Socialstyrelsens nationella riktlinjer anger att vård av diabetes ska vara individuellt anpassad och ges av läkare.

Socialstyrelsen kritiserar också att läkaren, trots att denne inte träffat patienten mer än vid ett tillfälle, gång på gång har förnyat recepten. Dessutom ska diabetessjuksköterskan även ha initierat insulinbehandling av patienten.

Att lägga tyngdpunkten på diabetesvården på en sjuksköterska är enligt Socialstyrelsen inte förenat med evidens och beprövad erfarenhet, av vare sig diabetesvård eller patientsäkerhet.

Myndigheten konstaterar att patienten inte fått sakkunnig och omsorgsfull vård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida