Lurade till sig legitimation som sjuksköterska med falska intyg

Lurade till sig legitimation som sjuksköterska med falska intyg
Mannen fick svensk legitimation genom att skicka in förfalskade dokument till Socialstyrelsen.

Avslöjades när han senare även ansökte om läkarlegitimation.

Från början ansökte den i dag 36-årige mannen hos Socialstyrelsen om att få svensk sjuksköterskelegitimation genom att skicka in examensbevis från en sjuksköterskeutbildning i sitt hemland Nigeria. För att bedöma hans komptens begärde Socialstyrelsen att han skulle göra ett kunskapsprov.

Men i stället för att göra kunskapsprovet skickade mannen in flera kopior på intyg som visade att han dels genomgått en masterutbildning vid ett universitet i Schweiz, dels var registrerad som sjuksköterska i samma land och att han hade arbetat som sjuksköterska vid universitetssjukhuset i Bern sedan 1996.

Kraven uppfylldes

Enligt reglerna i patientsäkerhetsförordningen ska en sjuksköterska som har fått sin utbildning från tredjeland få legitimation i Sverige om hen har godkänts av en behörig myndighet i ett annat EES-land än Sverige eller i Schweiz. Ett annat krav är att personen därefter ska ha arbetat som sjuksköterska i minst tre år i det land där behörigheten utfärdades.

När Socialstyrelsen bad om kompletterande intyg och bevis, bland annat ett originalintyg utfärdat av schweiziska Röda korset, fick myndigheten det och beviljade därefter mannen en svensk sjuksköterskelegitimation.

Plötsligt ansökte han om läkarlegitimation

Men när samma person två och ett halvt år senare återkom till Socialstyrelsen för att begära om att få en svensk läkarlegitimation blev man fundersam och kontaktade schweiziska Röda korset. Samma dag kom svaret: det så kallade originalintyget var falskt. Dessutom visade det sig att han aldrig har varit registrerad som sjuksköterska i Schweiz.

Någon masterutbildning kan han heller inte ha gått, eftersom det universitet som han visade upp sitt examensbevis ifrån inte hade någon sådan utbildning vid den tidpunkt som angavs i examensbeviset.

Rätten tror inte på hans förklaring

Socialstyrelsen drog därför tillbaka legitimationen. Mannen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Stockholm och förklarade att han aldrig hade lämnat in några dokument från Schweiz, det måste ha varit någon bekant till honom som gjort det, eller så hade någon försökt att kapa hans identitet.

Den förklaringen tror förvaltningsrätten inte på, varför hans överklagan nu har avslagits.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida