Mer och fler läkemedel till äldre

Användning av lugnande läkemedel och sömnmedel, liksom dubbelanvändning av läkemedel, har ökat bland patienter i hemsjukvård i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Jönköping har under 2005 och 2008 granskat läkemedelsbehandlingen av äldre i hemsjukvård knuten vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen, som omfattar Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Läkemedelsförskrivningarna vid 15 av de 29 nu granskade vårdcentralerna gicks igenom även 2005 och har nu jämförts med det aktuella resultatet från 2008.

Fler och mer läkemedel

Rapporten visar bland annat att de studerade patienterna nu får fler läkemedel utskrivna än tidigare, att användningen av lugnande läkemedel och sömnmedel har ökat och att dubbelanvändning av läkemedel (två eller fler läkemedel av samma typ) har mer än fördubblats. Användningen av läkemedel som kan interagera med varandra och därigenom påverka varandras effekter, har också ökat.

Dessutom har ökningarna i de flesta fall varit större i hemsjukvård knuten till de vårdcentraler som granskades även 2005. Detta trots att läkemedelsgenomgångar har gjorts i större utsträckning 2008 än 2005.

Svårt i praktiken

Varför det har blivit så här kan Sören Hansen, som är överläkare på Höglandssjukhuset i Eksjö och ordförande i Jönköpingslandstingets läkemedelskommitté, inte svara säkert på. Men en del tror han handlar om att det gäller en speciell patientkategori som är väldigt sjuka och behöver många läkemedel. Krav från patientens anhöriga eller distriktssköterskan, som ser patientens besvär, ligger ofta bakom att läkaren ordinerar fler läkemedel, förklarar han. Men han menar inte att det ursäktar läkarna som ordinerar.

– Varje gång ett nytt läkemedel ordineras borde man titta på vilka läkemedel patienten redan har, men det är svårt att få det att fungera i praktiken, säger Sören Hansen.

Apodos

Likaså ser han Apodos-systemet som en bov i dramat.

– Med Apodos är det lätt att förnya ordinationerna, man behöver bara trycka på en knapp. Läkaren borde naturligtvis gå igenom indikationer, biverkningar et cetera, men det är svårt att få till i praktiken, konstaterar Sören Hansen.

Överraskande

Johan Fastbom, som är docent i geriatrisk farmakologi och forskare vid Aging research center (ARC) vid Karolinska institutet i Stockholm, är förvånad över det nedslående resultatet.

– Det är överraskande. Vi har inte sett några sådana ökningar i våra nationella mätningar i läkemedelsregistret. Rapporten fokuserar dock på hemsjukvårdspatienter, och uppskattningen av läkemedelsanvändningen bygger på andra uppgifter än de som vi har studerat. Våra undersökningar baseras främst på läkemedelsregistret – som visar de läkemedel som har hämtats ut från apoteket – medan man i den aktuella undersökningen har tittat på vad som förskrivs, säger han.

Någon ytterligare kommentar vill Johan Fastbom inte ge för närvarande, eftersom han ännu inte har läst rapporten i detalj.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida