Motsträvig patient dog

Patienten sa nej till övervakning och det fanns inga rutiner för hur svårhanterade patienter skulle tas om hand.

En stomiopererad pojke i övre tonåren med ett medfött hjärtfel och en hjärnskada var inlagd på barnkliniken för långvarig matleda, illamående och kräkningar när han behövde föras över för intensivvård. ?

Då uppstod samarbetssvårigheter mellan personal, anhörig och patient. Han hade vårdats i hemmet av sina föräldrar och alla tre hade stark integritet. Pojken accepterade inte övervakning och behandling. Cirkulationsstopp tillstötte och pojkens liv gick inte att rädda.?Den tragiska utgången berodde enligt sjukhuset bland annat på att de avvikande vitalparametrar som registrerades på iva inte åtgärdades, att barnläkare kontaktades först i ett sent skede och iva- och barnläkarrollerna var otydliga, samt att iva saknade rutiner för svårhanterade patienter.??

Enligt Socialstyrelsen skulle en kontinuerlig övervakning på iva troligtvis ha förhindrat förloppet. I stället för att ta beslut om respiratorvård avvaktade läkaren, och personalen gjorde endast sporadiska kontroller av blodtryck, andningsfrekvens, syremättnad och hjärtfrekvens.?Men pojken led vid ankomsten till iva av grav respiratorisk påverkan och var i behov av akuta medicinska åtgärder.

(Diarienummer 9.3.1 – 42824/2011) ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida