Nordiska experter utreder vården av Anna Lindh

Nordiska experter utreder vården av Anna Lindh
Det medicinska omhändertagandet av Anna Lindh ska specialgranskas.

Två av de tre nordiska experter som ska utreda om Karolinska universitetssjukhuset i Solna begick några fel i vården av Anna Lindh har nu utsetts. Men tidsplanen har skjutits upp och rapporten blir inte klar förrän i mars.

Karolinska har själva bett Socialstyrelsen att göra en granskning efter att TV 4:s Kalla fakta sände ett program där det medicinska omhändertagandet av den knivskadade Anna Lindh ifrågasattes.

Socialstyrelsen har sagt ja till den ovanliga begäran och har tagit kontakt med våra nordiska grannländer för att få hjälp att göra en oberoende granskning. Två experter är hittills klara:

Dr. Christine Gaarder, Oslo, har utsetts som utländskt vetenskapligt råd inom traumakirurgi.
Dr. Freddy Lippert, Köpenhamn, har utsetts som utländskt vetenskapligt råd inom akut medicin.
 
Kontakt har också tagits med finsk expertis men där finns ännu inget formellt förordnande.

Det var från början sagt att granskningen skulle vara avslutad redan vid årsskiftet, men nu är tidsplanen att det ska vara klart i mars 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida