inhyrd personal

Nu blir det möjligt att ställa krav vid upphandling

Riksdagen har röstat ja till ett nytt lagförslag som gör det möjligt att ställa krav på arbetstid, lön och semester när offentliga sektorn upphandlar tjänster, till exempel sjuksköterskor från bemanningsföretag.

Lagändringarna börjar gälla redan 1 juni i år och innebär att landsting och kommuner ska kunna ställa krav på att bemanningsföretagens anställda har lön, semester och arbetstid i nivå med svenska kollektivavtal. Däremot finns det inget krav på att det ska finnas kollektivavtal.

Kompromiss över blockgränsen

Kraven kan bara ställas vid upphandlingar över ett visst belopp, de så kallade tröskelvärdena (se faktaruta). Det innebär att det bara kommer att gälla ungefär en tredjedel av alla upphandlingar som görs.

Riksdagsbeslutet är en följd av nya EU-regler som handlar om att den som säljer tjänster till offentlig verksamhet ska leva upp till sociala och arbetsrättsliga krav. Under flera år har det pågått en diskussion om hur bestämmelserna ska tillämpas i svensk lagstiftning. Gårdagens beslut är resultatet av en kompromiss mellan regeringspartierna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.

Seger för TCO

Avsikten med den nya lagen är att företag inte ska kunna vinna upphandlingar genom att dumpa löner och villkor för sina anställda och på TCO är man nöjda med beslutet.

– Vi är väldigt glada att vårt hårda arbete att få partierna att kompromissa har gett resultat. TCO har under lång tid arbetat för att det ska vara möjligt att ställa krav på lön och arbetsvillkor i offentliga upphandlingar. Trots en del bakslag under vägen får vi nu äntligen en lagstiftning som gör att arbetstagares rättigheter stärks, samtidigt som konkurrensen blir sjystare, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Frågetecken har rätats ut

Vårdfokus har i tidigare artiklar berättat om att vissa landsting och regioner har ställt kollektivavtalsliknande villkor på bemanningsföretagen, medan andra har känt sig osäkra på vilka krav de egentligen har rätt att ställa. Med gårdagens beslut har frågetecknen rätats ut.

– Rättsläget är nu klarlagt. Det är möjligt, och upphandlande myndigheter ska ställa denna typ av krav, säger Eva Nordmark.

Tröskelvärde

För kommuner och landsting

  • Vid offentlig upphandling enligt LOU: 1 910 323 kr
  • Vid direktupphandling: 534 890 kr

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida