Nu tar akuten i Karlshamn bara emot patienter som de klarar av

Nu tar akuten i Karlshamn bara emot patienter som de klarar av
Patienter som kräver intensivvård transporteras nu till sjukhus som klarar av att ta hand om dem. Arkivbild: Colourbox

Socialstyrelsen har granskat Blekingesjukhuset i Karlshamn efter en lex Maria-anmälan om att akutmottagningen tog emot patienter med intensivvårdsbehov, trots att sjukhuset saknar intensivvårdsresurser. Efter det har sjukhuset skärpt sig. Numera transporteras intensivvårdspatienter direkt till sjukhus som klarar att ta hand om dem.

Som Vårdfokus tidigare berättat kunde Blekingesjukhuset i Karlshamn behålla intensivvårdspatienter i timmar på akuten trots att det saknas intensivvårdsresurser.

Det var vid en oanmäld kvällsinspektion som Socialstyrelsen gjorde på akuten i Karlshamn i november som personalen berättade att patienter som skulle vidare till Blekingesjukhuset i Karlskrona ibland fick vänta i timmar. Myndigheten var mycket kritisk och öppnade ett tillsynsärende.

Vilka riktlinjer har ambulansen om vart de ska transportera patienter med uppenbart intensivvårdsbehov? Och hur många sådana patienter hade kommit in med ambulans till akuten de senaste månaderna? Hur många kom på jourtid  och hur länge dröjde det innan de sändes vidare? Det ville Socialstyrelsen veta.

Ungefär vart femte dygn det senaste halvåret har patienter med intensivvårdsbehov kommit till akuten i Karlshamn, visar den journalgranskning sjukhuset gjort efter Socialstyrelsens kritik. Alla transporterades vidare till Karlskrona efter att ha tillbringat mellan en halv till en  timme på akutmottagningen.

Ambulanspersonalen i Västra blekinge ska numera föra svåra traumafall och patienter med bröstsmärta och misstänkt hjärtinfarkt direkt till länssjukhusen i Kristianstad eller Karlskrona

Socialstyrelsen är nöjd med de nya riktlinjerna och med att sjukhusets journalgranskning tyder på att bara ett fåtal patienter som behöver intensivvård numera kommer till Karlshamnsakuten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida