Ny guide till patienter ska göra vården säkrare

Ny guide till patienter ska göra vården säkrare
En handbok från Socialstyrelsen ska hjälpa patienter att bli mer aktiva i sin egen vård.

Socialstyrelsen har tagit fram handboken Min guide till säker vård. Den riktar sig till patienter som ofta besöker vården och syftar till att göra patienten mer delaktig — och vården säkrare.

På ett 50-tal sidor går Min guide till säker vård igenom förslag på frågor som patienter kan ställa och ger fakta och råd om hur man kan bli mer delaktig i den egna vården. Tanken är att informerade patienter som är insatta i den egna vården och behandlingen bidrar till att göra vården säkrare.

Guide till patienter

I sex kapitel går handboken igenom samtal, undersökning, behandling, uppföljning, lagar och regler samt övrig information – till exempel medicinska frågor, patientföreningar och jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat.

Guiden är framtagen på regeringens initiativ. Den ska spridas genom att hälso- och sjukvårdspersonal delar ut den till patienter som har mer omfattande och upprepade kontakter med vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida