Ny handbok om patientinformation från Socialstyrelsen

Ny handbok om patientinformation från Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har tagit fram en handbok i konsten att informera och göra patienten delaktig.

”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig.” Så heter en ny handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal som nu går att beställa eller ladda ned från Socialstyrelsens hemsida.

11 augusti 2010

Med handboken vill Socialstyrelsen ge en samlad beskrivning av lagstiftningen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt andra regelverk för patientens ställning och rätten till självbestämmande, information, delaktighet och kontinuitet.

Tanken är att handboken ska underlätta tillämpningen så att den blir mer enhetlig över landet.

Efter sommaren ska en webbaserad kortversion publiceras, i form av frågor och svar.

I samband med att patientsäkerhetslagen träder i kraft den 1 januari 2011 ska handboken uppdateras.

Parallellt med detta ska Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen ta fram en handbok för patienterna om patientsäkerhet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida