Ny lag ger vårdgivare tillgång till varandras patientjournaler

I dag träder den nya patientdatalagen i kraft. Den innebär att olika vårdgivare får tillgång till varandras journaler på elektronisk väg.

Den nya patientdatalagen ersätter patientjournallagen och vårdregisterlagen och ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap. Syftet med den nya lagen är att vårdpersonal snabbare ska få tillgång till viktig medicinsk information. Patienten ska också kunna läsa sin egen journal på nätet.

Känsliga uppgifter i journalen skyddas genom att det registreras elektroniskt varje gång någon tar del av innehållet, och patienter har också möjlighet att spåra vem eller vilka som har läst deras journal. Patienten har också rätt att begära att känsliga uppgifter ska spärras, samt att spärren ska tas bort. Bara vid en nödsituation kan spärren tas bort av någon annan.

Under arbetet med lagen sa socialminister Göran Hägglund att bristfällig information skapar stora problem i vården och att för mycket tid ägnas till att söka efter information och journaler.

Två tillsynsmyndigheter

För att skydda patientens personliga integritet har både Datainspektionen och Socialstyrelsen tillsyn över den nya lagen. Myndigheterna har också tagit fram gemensamma säkerhetsföreskrifter, se länk här intill.

– Den nya lagen öppnar en möjlighet för vårdgivarna att ta del av varandras patientjournaler, men det krävs att det finns tekniska lösningar som möjliggör det – bland annat datasystem med gemensam terminologi. Jag vågar inte säga hur lång tid det kan ta, men det kan nog ta fler år, säger Carita Fallström, jurist på Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida