Ny modell för att öka patientsäkerheten kan kopieras av alla

Socialstyrelsen och patientnämnden i Västerbotten har börjat samarbeta för att öka patientsäkerheten. Deras modell kan användas av alla landsting.

? Årsmötena kändes inte så meningsfulla. När patientnämnden i Västerbottens läns landsting lämnade över sin årsrapport fanns det inget att tillägga, det mesta gick att läsa innantill, säger Lotta Hjelm Sjöström, byrådirektör på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå.

I stället började de båda instanserna fundera över om de kunde samarbeta för att öka patientsäkerheten.

I dag på förmiddagen presenterades deras nya modell under den pågående patientsäkerhetskonferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Större tryck på vårdgivarna

? All information finns ju redan där i form av olika anmälningar. Det gäller bara att analysera den och systematisera. Det blir ett större tryck på vårdgivarna om vi agerar tillsammans, säger Lotta Hjelm Sjöström.

Något som både Riksrevisionen och den kommande patientsäkerhetsutredningen efterlyser.

Systemfel i remisshanteringen

När patientnämnden och Socialstyrelsen gick igenom sina anmälningar var för sig, hittade de ungefär samma riskområden. Mycket var systemfel, som exempelvis remisshanteringen.

I nästa steg bjöds företrädare för vårdgivarna och landstingets patientsäkerhetsstab in för att ta del av resultaten. Det ledde till att landstingsledningen beslutade om nya direktiv för hur remisser ska hanteras, direktiv som sedan omsattes i praktiken av vårdpersonalen.

? Det gäller att hitta kanaler till vårdgivarna. Annars har det ingen effekt, säger Inger Sundberg, kanslichef på patientnämnden i Västerbottens läns landsting.

Utvärderingen visar att arbetet har gett resultat. Antalet anmälningar som rör remisshanteringen har minskat markant, enligt Lotta Hjelm Sjöström. Hon är övertygad om att det även ökar säkerheten för patienterna.

Är er modell användbar även för andra landsting och regioner?

? Absolut.  Vi har inte gjort någon revolution utan bara arbetat med det befintliga, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida