Ny myndighet startar med 6 300 ärenden i bagaget

Ny myndighet startar med 6 300 ärenden i bagaget
Sjuksköterskan Gunilla Hutlh-Backlund är generaldirektör för den nya myndigheten som under sin första vecka kommer att begränsa sina öppettider till ett par timmar om dagen.

I morgon flyttas alla typer av pågående tillsynsärenden hos  Socialstyrelsen till Inspektionen för Vård och omsorg.

Den 1 juni tar den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över Socialstyrelsens tillsyn, inklusive en hög med 6 300 klagomål från enskilda.

Den nya myndigheten tar över tillsynen av hälso- och sjukvård och dess personal, socialtjänsten och LSS-verksamheten och ska handlägga alla anmälningar enligt lex Maria och lex Sarah, liksom allmänhetens klagomål på vård och omsorg.

Avgjorda fall flyttas också

Alla pågående tillsynsärenden flyttas över, och de som avgjorts de senaste tre åren.

Den personal som hittills handlagt frågorna på Socialstyrelsen flyttar med till den nya myndigheten och fortsätter sitt arbete som förut.

I starten har myndigheten 550 medarbetare och mot slutet av året räknar man med att vara uppåt 600.

IVO tar också över Socialstyrelsens lokaler i regionerna.

På Socialstyrelsen har enskildas klagomål hanterats centralt, men i den nya myndigheten ska besluten fattas av regionala enheter enligt samma modell som Socialstyrelsen har haft för sin tillsyn. Den ordningen infördes redan i februari.

En stor fördel med det är att det blir lättare att använda besluten i de ärendena som underlag vid planeringen av regionernas verksamhetstillsyn.

Tar de äldre fallen

För att personalen i regionerna ska kunna koncentrera sig på det löpande arbetet får Region Öst på sin lott att också beta av den stora mängden klagomål från enskilda som samlats på hög hos Socialstyrelsen. Om ett och ett halvt år ska de 6 300 ärendena vara avslutade.

Socialstyrelsen ska fortsätta ta fram föreskrifter, allmänna råd, nationella riktlinjer och vägledningar, liksom att göra uppföljningar, utvärderingar, öppna jämförelser och ta fram statistik

Socialstyrelsen fortsätter också att ansvara för tiotalet register. Till exempel patientregistret, läkemedelsregistret, dödsorsaksregistret och registret över legitimerade.

Myndigheten ska också i fortsättningen utfärda legitimationer, specialistbevis och tillstånd att bedriva rikssjukvård samt hantera ett stort antal regeringsuppdrag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida