Ny patientlag föreslås från nästa år

Ny patientlag föreslås från nästa år
Den nya patientlagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Arkivbild: Mostphotos

I dag beslutar regeringen om proposition till ny patientlag.

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Den nya patientalgen ger patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Det innebär att landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Patientlagen innebär även att informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer också utvidgas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida