Nya föreskrifter om egenvård

Från den 15 juli gäller nya föreskrifter kring riskbedömning, samverkan och planering av egenvård.— Det blir säkrare för patienten och huvudmännen slipper bråka, säger Bitte Fritzon, jurist på Socialstyrelsen.

18 juni 2009

Det har tidigare inte funnits några egentliga riktlinjer från Socialstyrelsen kring egenvården, alltså den vård som en patient, anhörig eller kommun bedöms klara av utan hjälp från hälso- och sjukvården.

Bristen på riktlinjer har resulterat i mängder med frågor kring gränsdragningar från patienter, anhöriga, sjukvård och domstolar. I vissa fall har bristen på tydlighet lett till lex Maria-anmälningar eller att huvudmännen (kommuner och landsting/regioner) hamnat i tvist och stämt varandra i tingsrätten.

Huvudmännen samverkar inte

Nu har Socialstyrelsen för första gången sett över detta komplexa område.

– Ett problem har varit att huvudmännen inte samverkar. Hälso- och sjukvården gör inte alltid riskbedömningar när patienter skrivs hem och samverkar inte alltid med social- och hemtjänst. Det kan saknas planering kring vad som göras om en patient skadas eller om tillståndet förändras, säger Bitte Fritzon.

Hon anser att de nya föreskrifterna ”I den bästa av världar” inte skulle behövas om hälso- och sjukvårdslagen följdes mer grundligt.

Upprörda mas:ar

Om de nya föreskrifterna kommer att räcka för att optimera patientsäkerheten och undvika framtida tvister är för tidigt att säga. Bitte Fritzon anser att de ändå tydliggör kraven kring egenvården så att den enskilde patienten slipper komma i kläm och att de närstående får vara med i planeringen av vården.

Hon tror också att föreskrifterna kommer att uppskattas av landets medicinskt ansvariga sjuksköterskor, mas.

– De har varit arga och upprörda över hur det sett ut tidigare, när det uppstått glapp i vården till följd av dålig planering.

De nya föreskrifterna kommer att följas upp till hösten och utvärderas omkring ett år senare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida