”Nya patientdatalagen minskar risk för obehöriga intrång”

”Nya patientdatalagen minskar risk för obehöriga intrång”
Anne-Maj, ur publiken, tillämpar de instruerade kunskaperna på Peder Falk Foto: Kaj Nyman

Blir det dubbel bokföring nu? Skådespelaren Peder Falk, nu i rollen som skjutjärnsreporter, försökte pressa panelen på Vårdförbundets diskussion om patientsäkerhetslagen och regeringens IT-strategi. Vad kan bli följden nu när patientens rätt till sin egen journal lyfts fram?

En parafras på en känd konserverad soppa prydde inbjudan till seminariet: ”Swedish Information Soup”. Och skådespelarna Peder Falk och Johan Paulsen från Soppteatern illustrerade med sin improvisationsteater de mer eller mindre skarpa frågor de hade till paneldeltagarna i eftermiddagens debatt om den nationella IT-strategin.

Den nya patientdatalagen, i kraft sedan månadsskiftet, stod i centrum för diskussionen. Kommer den ökade möjligheten för patienterna att läsa sina egna journaler att leda till dubbel bokföring – att läkaren för ”minnesanteckningar” parallellt med den officiella journalen? Hur ska man klara sig från intrång från anställda och datahackers när journalerna blir mer spridda? Ökar inte klyftorna mellan de datavana och dem som nästan aldrig har sett en dator? Hur klarar man av utbildningen för läkare och sjuksköterskor som ska sköta de nya systemen?

”Som de två versionerna av Fass?”

Angreppsvinklarna och funderingarna var många. Och paneldeltagarna försökte så gott de kunde räta ut frågetecknen. Först handlade det om risken för ”dubbel bokföring” – Johan Falk jämförde med de två versionerna av Fass.

Han fick ett visst medhåll av Åke Strandberg från Vårdföretagarna, själv läkare:

– Allt hamnar inte i journalerna, sa han.

Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka och ordförande i IT-forum, Kommunförbundet Stockholms län, påpekade att det är viktigt att vårdpersonalen tänker etiskt när de skriver journalanteckningarna.

– Vems kropp och själ handlar det om? Det är viktigt att vårdpersonalen tänker på vad de skriver.

”Viktigt med delaktiga patienter”

Men Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tyckte att patienternas medverkan ökade kunskaperna.

– Patienterna vet redan så mycket om sig själva. Det är viktigt att de är delaktiga och att deras kunskaper tas tillvara.

Risken för intrång, då? Karin Johansson, statssekreterare i Socialdepartementet, hävdade att den nya lagen ökar säkerheten. Hon pekade på skärpta krav när det gäller att den som ska titta i en journal ska ha behörighet till det och skärpningar när det gäller inloggningsuppgifter.

– Den nya lagen tydliggör integritetsaspekterna, påpekade Håkan Sörman, VD för Sveriges kommuner och landsting.

”Ökad tillit bättre än försök att spärra”

Anna-Karin Eklund tyckte att fokus hade hamnat för mycket på hur man ska hindra insyn i journalerna. Målet med den ökade tillgängligheten är att göra vården säkrare.

– Det gäller att skapa tillit i vården så att de som behöver information får det – för en bättre vård, sa hon.

Lena Furmark Löfgren, ordförande i IT-leverantörsgruppen Slits, tyckte att det ofta handlar om andra problem.

– Frågan om IT-stödet blir slagträ i diskussioner som rör något annat än IT, sa hon.

”Mycket att göra innan IT-system stöder”

Slutligen kom frågan om hur vårdpersonalen ska lära sig att använda de nya systemen. Anna-Karin Eklund refererade en undersökning som Vårdförbundet har gjort. Den visar att bara var tionde sjuksköterska som arbetat i två år kände sig ha tillräckliga kunskaper för att använda IT-systemen.

– Det finns mycket kvar att göra för att personalen ska känna att IT-systemen stöder, inte stör, sa Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida