Nya patientsäkerhetslagen klubbad

Som väntat antog riksdagen patientsäkerhetslagen i går eftermiddag. Den börjar gälla från årsskiftet.

Den nya patientsäkerhetslagen innehåller bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar för vårdgivarna att utreda händelser som har lett till eller skulle ha kunnat leda till en vårdskada.
• Socialstyrelsen tar över hanteringen av patienters och anhörigas klagomål på vården från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. De nuvarande disciplinpåföljderna varning och erinran ersätts av utökade möjligheter för Socialstyrelsen att rikta kritik mot både vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal.
• Vårdgivarna blir skyldiga att rapportera legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms utgöra en fara för patientsäkerheten till Socialstyrelsen.
• Möjligheterna att föreskriva prövotid och återkalla legitimation utökas. I beslut om prövotid ska det fastställas en prövotidsplan som den legitimerade ska följa.
• Patienter och närstående ska på olika sätt uppmuntras och involveras i patientsäkerhetsarbetet.
• Apotekspersonal måste anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att anta att en läkares eller tandläkares förskrivning av exempelvis narkotiska läkemedel står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida