legitimation

Nya regler ska göra att fler klarar kunskapsproven

Kunskapsproven för legitimerad sjukvårdspersonal som är utbildade utanför EU kommer att förändras uppger Socialstyrelsen som hoppas att det ökar förutsättningarna för att fler ska klara proven.

De nya kunskapsproven har varit på plats i ett par år. Signaler från både lärosätena och de som skriver proverna visar att annat än rent kunskapsmässiga orsaker kan ligga bakom att så många har svårt att klara proven.

Därför ska nu antalet provförsök utökas och den period man har på sig för att klara samtliga moment förlängs.

– Förändringarna syftar till att öka förutsättningarna för de sökande att klara kunskapsproven men med bibehållna krav på kunskap, säger Erik Magnusson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.

Läs också: Distanskurs ger fler chans att få svensk legitimation

Proven innehåller en praktisk och en teoretisk del som ska säkerställa att den som är utbildad utanför EU och EES har kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Här är förändringarna som gäller samtliga legitimationsyrken:

  • Den period som den sökande har på sig för att klara samtliga moment i kunskapsprovsprocessen förlängs från två år till fem år.
  • Antalet praktiska provförsök utökas och blir desamma som de teoretiska – alltså tre istället för två.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida