Oklarheter om frivilligarbete ska redas ut i ny utredning

Vad som egentligen gäller när vårdpersonal jobbar ideellt ska äntligen redas ut. Senast 15 december ska det vara klart.

Vårdfokus har vid ett flertal tillfällen rapporterat om de oklarheter som omgärdar ideellt arbete, till exempel när sjuksköterskor hjälper till vid maratonlopp eller konserter. Tidigare fanns farhågan att arrangören skulle tvingas ta på sig ett fullt vårdgivaransvar. Men när regeringen i dag gav Socialstyrelsen uppdraget att utreda hur frågan ska lösas, handlar det snarare om att anpassa regelverket så att de frivilliga insatserna kan fortsätta.

”De insatser som vidtas av ideella organisationer och enskilda personer är mycket betydelsefulla”, konstaterar regeringen och skriver vidare att utredningen ska svara på vilka ändringar och anpassningar som behövs för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna arbeta inom den ideella föreningsverksamheten.

Vårdförbundets jurist Carita Fallström välkomnar utredningen.
– Både vårdpersonalen och arrangörerna behöver få klarhet i vad som gäller, säger hon.

Utredningen ska vara klar senast den 15 december. Vad som gäller till dess och hur vårdpersonal ska agera, kan Carita Fallström inte svara på.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida