Olivia Wigzell ska leda Socialstyrelsen

Olivia Wigzell ska leda Socialstyrelsen
Olivia Wigzell är för närvarande generaldirektör för SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Foto: Ester Sorri/SBU

Tar över som generaldirektör efter Lars-Erik Holm. UPPDATERAD kl 14:15

Olivia Wigzell är i dag generaldirektör för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Från första oktober efterträder hon Socialstyrelsens efter avgående chef Lars-Erik Holm.

Det meddelade folkhälso-, sjukvårds och idrottsministern Gabriel Wikström efter dagens regeringssammanträde.

Arbetade på Vårdförbundet

– Vi har sökt efter en person som har god kunskap om hälso- och sjukvården och socialtjänstens villkor, utmaningar och behov. Vi tycker att vi funnit en utmärkt person med gedigna erfarenheter, säger Gabriel Wikström.

Oliva Wigzell har ett förflutet som socialdemokratisk politiker i både kommun och landsting. När hon lämnade politiken började hon som förbundssekreterare på Vårdförbundet. Karriären har sedan fortsatt som enhetschef på Socialstyrelsen, chef för Socialdepartementets hälso- och sjukvårdsenhet och senast SBU.

Oberoende och trovärdighet

Olivia Wigzell lyfte under sin presentation fram oberoende och trovärdighet som viktiga egenskaper för Socialstyrelsen.

– Socialstyrelsen ska fungera som ett stöd för utveckling. Därför är det viktigt att våra rapporter uppfattas som gedigna och trovärdiga.

– Det är med stor lust och spänning som jag axlar det här arbetet. Jag ser fram emot att arbeta med myndighetens viktiga områden som spänner över hälso- och sjukvård, insatser för ungdomar och barn, missbruksfrågor, stöd till funktionshindrade, hälsoskydd och krisberedskap. Det är ett brett uppdrag, säger hon.

Förutom sin erfarenhet i Sverige har Olivia Wigzell arbetat internationellt, nu senast med att utveckla utvärderingar av hälso- och sjukvårdssystemens effektivitet och funktionalitet inom EU.

Snabbt och effektivt

Hon anser också att myndigheten måste arbeta effektivt och gav som exempel att arbetet med att godkänna legitimationer ska gå snabbt.

Under de senaste åren har Socialstyrelsen genomgått stora förändringar, bland annat har tillsynen gått över till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Socialstyrelsen har också en ny roll att leda den statliga kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Göra rättigheter tydliga

– Förutom att kunskapsstödet är en av myndighetens viktiga funktioner spelar juridiken en stor roll. Inte minst för att tydliggöra patienters och brukares rättigheter och vad kommuner och landsting är skyldiga att erbjuda. Även etisk, hälsoekonomisk och samhällsekonomisk analys är viktig, säger hon.

Nuvarande generaldirektören Lars-Erik Holm bad i vintras att få lämna sitt uppdrag i förtid. Han fick 2013 förlängt förordnande av regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida