OPERATION. Otympliga datasystem äventyrar säkerheten

På operationsavdelningar runt om i landet sätts patientsäkerheten på spel. Sjuksköterskan Arvid Öhlin larmade om problemet.

För att arbetet ska flyta under en operation är en enda person inloggad hela tiden – fastän olika personer använder datorn för olika delar i dokumentationen. Alla försök att byta användare sinkar arbetet rejält, eftersom datasystemet inte klarar av detta tillräckligt snabbt och okomplicerat. Sjuksköterskorna måste ha tillgång till operationsprogram, patientjournaler, röntgenbilder och andra dataprogram hela tiden. Journal förs under pågående operation med hjälp av en icke-sterilklädd medarbetare.

Dessutom behöver läkare ibland öppna andra patienters journaler då de är inne på operationssalen, till exempel för planering eller konsultation.

– Det innebär en risk för att dokumentation om den pågående operationen förs in i fel journal. Datatekniskt sett gör dessutom den person som är inloggad sig skyldig till dataintrång. Det ser ju ut som om den inloggade har läst journaler han eller hon inte är behörig att läsa, säger operationssjuksköterskan Arvid Öhlin.

När han försökte ta upp problemen på Danderyds sjukhus, där han jobbar, fick han höra av dataavdelningen att reglerna måste följas. Och på avdelningen konstaterade man att arbetet måste flyta på. Då skrev Arvid Öhlin till socialdepartementet som kontaktade Socialstyrelsen och Datainspektionen. Båda sa sig vara väl medvetna om problemen.

Inloggningen i datasystemet sker med landstingslegitimation och lösenord.

– Det som hela tiden gnagde i bakhuvudet på mig var att jag hade skrivit under på att jag inte får lämna ut min kod. Men vi tvingas alla göra det hela tiden, säger Arvid Öhlin.

David Liljequist, förbundsombudsman på Vårdförbundet, och förbundsjurist Carita Fallström konstaterar att det fungerar ungefär lika illa över hela landet.

Enligt Staffan Gröndal, verksamhetschef för kirurgi och urologi på Danderyds sjukhus, som välkomnar Arvids initiativ, har de förslag som sjukhusets it-avdelning hittills kommit med antingen inneburit alltför höga kostnader eller att systemet skulle bli mindre effektivt.

Carita Fallström konstaterar att om något skulle hända är det den inloggade personen som kan hållas ansvarig, men chefsläkaren på Danderyd, Carl-Göran Ericsson, lovar att en arbetsinstruktion kommer att tas fram som tillåter att en person är inloggad trots att flera använder datorn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida