Otympliga datasystem äventyrar säkerheten på operation

Patientsäkerheten sätts på spel på operationsavdelningar runt om i landet och sjuksköterskor riskerar att drabbas oförskyllt. I vården och hos tillsynsmyndigheterna är det känt men inget har gjorts. Operationssjuksköterskan Arvid Öhlin lyfte problemet.

På en operationsavdelning måste sjuksköterskorna ha tillgång till operationsprogram, patientjournaler, röntgenbilder och andra dataprogram hela tiden. Journal förs under pågående operation med hjälp av en icke-sterilklädd medarbetare. Inloggning sker med landstingslegitimation och lösenord.

Ser ut som dataintrång

För att arbetet ska flyta sitter samma kort i under hela operationen – eller under den inloggades hela arbetspass – fastän olika personer använder datorn för olika delar i dokumentationen. Dessutom behöver läkare ibland öppna andra patienters journaler då de är inne på operationssalen, till exempel för planering eller konsultation.

– Det innebär en risk för att dokumentation om den pågående operationen förs in i fel journal.  Datatekniskt sett gör dessutom den person som är inloggad sig skyldig till dataintrång. Det ser ju ut som om den inloggade har läst journaler han eller hon inte är behörig att läsa, säger operationssjuksköterskan Arvid Öhlin.

Omöjligt följa författningen

Han har försökt att ta upp problemen på arbetsplatsträffar och kontaktat dataavdelningen flera gånger. Där svarade man att de regler som finns måste följas, och på avdelningen konstaterade man att arbetet måste flyta på även om it-systemet är som det är.

Efter att ha funderat hela hösten och konstaterat att det inte gick att följa författningen, skrev Arvid Öhlin till Socialdepartementet.

– Det som hela tiden gnagde i bakhuvudet på mig var att jag hade skrivit under på att jag inte får lämna ut min kod. Men vi tvingas alla göra det hela tiden, säger han.

Socialdepartementet kontaktade Socialstyrelsen och Datainspektionen. Båda sa sig vara väl medvetna om problemen.

Lika illa över hela landet

Socialdepartementet kan inte agera konkret i frågan, fick Arvid veta, men tar den med i sina kommande diskussioner med Sveriges kommuner och landsting om tillämpningen av den nya patientdatalagen. Om Arvid ville kunde han göra en anmälan till någon av dem eller båda. Han svarade att han inte tänkte göra det. Men att om något hände skulle han plocka fram brevet – som han betraktade som en avvikelserapport – och visa att han hade försökt påpeka bristerna.

David Liljequist, förbundsombudsman på Vårdförbundet och förbundsjurist Carita Fallström konstaterar att det fungerar ungefär lika illa över hela landet.

– Det är utmärkt att han tar upp det här för situationen är helt bedrövlig. För att kunna sköta det dagliga arbetet bryter man mot regelverket. Problemet gäller inte bara operation utan många av sjukhusens enheter, säger David Liljequist.

Enligt Staffan Gröndal, verksamhetschef på kirurg och urologi på Danderyds sjukhus där Arvid Öhlin arbetar, jobbar sjukhusets it-avdelning med problemet.

It-avdelningen försöker

– De har inte kommit fram till någon fungerande lösning ännu. Deras förslag har antingen inneburit alltför höga kostnader eller också att systemet blir mindre effektivt – och då blir operationssjuksköterskorna frustrerade. Men jag är jätteglad att han påtalar det här. Vi har en bra dialog, och jag har berömt honom i samtal med hans chef, säger Staffan Gröndal men försäkrar att den nuvarande ordningen inte innebär någon fara för patientsäkerheten.

Carita Fallström konstaterar att om något skulle hända är det den inloggade personen som kan hållas ansvarig.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida