Överbeläggningar på många sjukhus under sommaren

Överbeläggningar på många sjukhus under sommaren
Under sommaren har de flesta sjukhus haft problem med överbeläggningar. Foto: Colourbox

Socialstyrelsens oanmälda inspektioner under sommaren visar att de flesta större sjukhus har problem med överbeläggningar. På Universitetssjukhuset i Linköping är läget så allvarligt att det innebär en betydande patientsäkerhetsrisk.

– Antalet vårdplatser har minskat under en längre tid och nu är nivån så låg att det snabbt blir problem om något oväntat inträffar, det finns inga marginaler, säger Britt-Marie Persson,  ställföreträdande enhetschef på Socialstyrelsens tillsynsavdelning, region sydöst.

Socialstyrelsen har genomfört oanmälda inspektioner på åtta sjukhus  under vecka 29 med anledning av befarade patientsäkerhetsrisker vid överbeläggningar.  

Inspektioner har gjorts på SU/Sahlgrenska, akutmottagningen i Göteborg, Länssjukhuset Ryhov i  Jönköping, Universitetssjukhuset i Linköping, Södersjukhuset och Sankt Görans sjukhus i Stockholm, Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge,  Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus.

Kräver snabba åtgärder

– Nästan alla sjukhus som vi har besökt har haft problem med överbeläggningar vilket har lett till en ansträngd situation för både patienter och personal, säger Britt-Marie Persson.

Linköpings universitetssjukhus har i sommar haft en kontinuerlig överbeläggning på omkring 20 patienter, vilket gjorde att Socialstyrelsen vid sin inspektion ansåg att det fanns ”betydande patientsäkerhetsrisker” och krävde åtgärder från landstingets sida. Senast  imorgon, torsdag, ska sjukhuset komma in med en redogörelse för hur man ska säkerställa att platssituationen förbättras så att överbeläggningar och antalet satellitpatienter minimeras. Socialstyrelsen begär också en redogörelse för hur vårdgivaren planerar inför sommaren 2011 efter analys och utvärdering av den här sommaren.

Ingen ökad bemanning

Enligt Norrköpings Tidningar kommer landstinget  nu att skapa 17 nya vårdplatser, fördjupa samarbetet med kommunen och öppna en sköterskemottagning på akuten för att lösa problemen. Men det ska göras utan att öka bemanningen, vilket oroar Vårdförbundets ordförande i Östergötland, Kristina Nyström:

– Det blir väldigt tungt för dem som just ska gå på semester, eller som nyss har kommit tillbaka, att arbeta ännu hårdare ch kanske till och med tvingas arbeta övertid för att lösa situationen, säger Kristina Nyström till Norrköpings tidningar.

Hon säger också att Vårdförbundet kommer att vara noga med att följa upp landstingets arbete för att undvika att problemen återkommer nästa sommar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida