Överdomstolarna delar inte HSAN:s nya praxis

Överdomstolarna delar inte HSAN:s nya praxis
Patienter och anhöriga kan fortfarande överklaga beslut som tas i HSAN. Men för personal som klandras men inte får någon diciplinpåföljd finns ingen möjlighet att överklaga HSAN:s beslut.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd verkar vara ensam om den nya rutinen att börja tillämpa den kommande patientsäkerhetslagen redan nu. Överdomstolarna utgår fortfarande från den nuvarande lagstiftningen.

28 september 2010

Friande beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd kan fortfarande överklagas av anhöriga och patienter till Förvaltningsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten. 

Hos exempelvis Kammarrätten i Stockholm, där överklaganden av HSAN:s, Hälso- och sjukvårdsnämndens, beslut hanteras kommer man inte att ändra rutinerna, trots att HSAN redan har börjat tillämpa den nya patientsäkerhetslagstiftningen (se tidigare artikel).

– Det sker absolut ingen skillnad mot tidigare hantering av ärendena. Den gamla lagstiftningen gäller fortfarande och vi jobbar på som vanligt här hos oss. Det sker ju lagändringar hela tiden, meddelar informatören Eva Blomkvist.

Inte heller Regeringsrätten tänker avskriva några mål, utan allt kommer att tas om hand och gås igenom på vanligt sätt.

På Förvaltningsrätten säger Ulrika Melin, rådman och enhetschef, att man ännu inte har satt ner foten utan tänker fundera och diskutera ett tag till.

– Men i slutänden är det upp till varje domare att avgöra, säger hon.

För personal som klandras men inte fälls går det dock inte att överklaga HSAN:s beslut. Fortsätter HSAN med att tillämpa den nya patientsäkerhetslagen innan den trätt i kraft kvarstår att rättsläget är osäkert för personalen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida