Patienter får inte veta tillräckligt om bieffekter inför elchocksbehandling

Patienter får inte veta tillräckligt om bieffekter inför elchocksbehandling
Minnesstörningar är en av de bieffekter av elchocksbehandling som patienterna får för lite information om, visar en granskning. Arkivbild: Colourbox

Många patienter som får elchocksbehandling anser att de inte har fått tillräcklig information i förväg, till exempel om att minnesstörningar är en vanlig bieffekt. Nu visar en granskning som Socialstyrelsen har gjort att de har rätt och att den psykiatriska vården brister i uppföljning av de kognitiva problem patienterna kan få av behandlingen.

Socialstyrelsen granskade 127 patientjournaler från sju psykiatriska kliniker i Norrköping, Linköping, Motala, Göteborg, Mölndal, Huddinge och Stockholm. Inte ens i var tredje patientjournal fanns det dokumenterat att patienten hade informerats om effekterna av elchockerna, ECT-behandlingen.

– ECT är en väldigt omdiskuterad behandlingsmetod och informationen till patienterna behöver anpassas till detta. Det är viktigt att man försäkrar sig om att patienten görs delaktig, säger Mårten Gerle, Socialstyrelsens medicinskt sakkunniga.

Vanligast vid depression

Depression var den vanligaste diagnosen då ECT användes. De flesta patienterna hade fått mellan åtta och femton behandlingar, men två patienter hade fått 244 respektive 255 behandlingar. För dem som hade fått fler än 30 behandlingar led de flesta av en bipolär eller schizoaffektiv sjukdom. I 36 fall rapporterades oönskade biverkningar, främst minnesstörningar, men de flesta patienterna fortsatte ändå behandlingen.

– Resultatet visar att rätt grupp patienter får ECT och för en övervägande del av dem ger behandlingen lindring av symtomen, säger Birgitta Hagström, enhetschef vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning.

Tillsynen visade också att det saknades vårdplaner för en fjärdedel av de tvångsvårdade patienterna trots att lagen kräver det.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida