Patientsäkerhet. Så vill regeringen minska vårdskadorna

Varning och erinran slopas. Riskpersoner ska registreras. Det är några av regeringens förslag för att öka patientsäkerheten.??

5 maj 2010

Uppskattningsvis 3 000 patienter dör varje år i Sverige på grund av en vårdskada. Ytterligare 100 000 patienter drabbas av en vårdskada som hade gått att undvika.?

Den 16 april överlämnade regeringen sin proposition om patientsäkerhet och tillsyn till riksdagen. Förhoppningen är att antalet skador i vården ska minska.

I propositionen föreslås att:?

  • Disciplinpåföljderna varning och erinran slopas. I stället ökas Socialstyrelsens möjligheter att kritisera vårdgivare och enskilda yrkesutövare.?
  • Så kallade riskindivider ska registreras hos Socialstyrelsen för att förhindra att de ”vandrar” mellan olika arbetsgivare.?
  • Nya grunder införs för beslut om prövotid eller återkallande av legitimation.?
  • Det blir enklare för patienter att påtala fel och brister. Patienters klagomål ska utredas av Socialstyrelsen.?
  • Vårdgivarna ska årligen redo­göra för hur de har arbetat med patientsäkerheten.?

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida