Piteå fortsätter låsa in äldre med demens

Piteå tänker fortsätta låsa in dementa. Men anställer fler för att möta Socialstyrelsens krav på bättre bemanning. Frågan är om det räcker för att kunna ge en god demensvård.

20 januari 2011

 På onsdagskvällen klubbade socialnämnden i Piteå sitt svar till Socialstyrelsen som riktat skarp kritik mot hur demensvården sköts i kommunen. På Öjagården, där det bor många dementa, har personal bytts ut mot larm och lås, något som först avslöjades i SVT:s Uppdrag granskning.

 Socialstyrelsen kräver att inlåsningen på Öjagården upphör och att bemanningen nattetid förbättras. Vården ska utgå från den boendes enskilda behov och inte organisatoriska förutsättningar.

Dokumentationen blir tydligare

Tommy Caesar (S), vice ordförande i socialnämnden i Piteå, berättar för Vårdfokus att inlåsningen av dementa kommer att fortsätta, men att dokumentationen ska bli tydligare om hur besluten om inlåsning fattats.

 – Det handlar om att tillgodose de boendes trygghet. Om de själva inte kan bedöma om de vill ha dörren låst ska ett sådant beslut fattas i samtycke med anhöriga, ett så kallat presumtivt samtycke.

Hur Socialstyrelsen kommer att reagera på svaret från Piteå är oklart. Anne Vaher, chef för den regionala tillsynsavdelningen, vill inte uttala sig förrän hon fått se kommunpolitikernas svar med egna ögon. Men generellt sett är reglerna för inlåsning är tydliga, säger hon.

 – Presumtivt samtycke gäller inte, det är individen själv som ska ge sitt samtycke.

Lås får inte ersätta personal

Att låsa dörren om en dement person är i sig inte fel, men personen bakom dörren måste kunna ta sig ut och in när hon eller han själv vill, säger Anders Printz som är chef för Socialstyrelsens avdelning för regler och tillstånd. Lås och larm får aldrig ersätta personal. Grundförutsättningen för en bra och säker demensvård är god bemanning och anställda med rätt kompetens, även nattetid, tillägger han.

– För mig är det uppenbart att kommunerna väljer att bemanna sina äldreboenden med ingen eller för lite personal på natten och i stället låser in de boende. Det är inte i enlighet med god vård och omsorg.

17 nya tjänster

Piteå kommun har efter kritiken från Socialstyrelsen skjutit till pengar för att tillsätta 17 nya tjänster inom äldreomsorgen. Omdiskuterade Öjagården kommer att bemannas med en halvtidstjänst extra nattetid. Men räcker det? 

Socialnämndens vice ordförande Tommy Caesar tycker att Socialstyrelsen borde bli tydligare med vad god skälig bemanning betyder. Men är också självkritisk.

– Det är mer utbredd demens på våra boenden och vi i socialnämnden måste framöver vara mer tydliga inför fullmäktige om att det måste skapas fler tjänster utifrån det ökade vård- och omsorgsbehovet, säger han.

Senast den 31 januari ska Piteå kommuns svar vara inlämnat till Socialstyrelsen. Om kommunen inte lever upp till kraven kan det bli aktuellt med föreläggande och vite.

När missförhållandena på Öjagården avslöjades polisanmäldes demensboendet av Demensförbundet. Folke Ailinpieti vid åklagarkammaren i Luleå har ännu inte fattat beslut om en förundersökning ska inledas eller inte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida