Platsbrist orsakade 60-årings död

Platsbrist orsakade 60-årings död
Chefläkare Eva Ranklev vill ha fler övervakningsmonitorer på akutmottagningen. Foto:Roger Lundholm

Lång väntetid och bristande övervakning ledde till att en 60-årig man med blodförgiftning avled på Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Den 60-årige mannen hade svår ledgångsreumatism och behandlades med immundämpande läkemedel. När han kom till akuten hade han också symtom på urinvägsinfektion. På akutmottagningen tvingades han vänta i fler timmar innan en läkare undersökte honom. När det väl skedde misstänktes blodförgiftning.

Ingen övervakning

Mannen blev sämre, han fick antibiotika intravenöst och man planerade för en inläggning på akutvårdsavdelning. Men där fanns ingen plats, så trots sitt allvarliga tillstånd fick mannen ligga kvar på akuten – utan särskild övervakning.

Han blev snabbt ännu sämre och drabbades av hjärtstillestånd. Upplivningsförsök gjordes, men den 60-årige mannen avled några dagar senare på grund av svåra syrebristskador i hjärnan.

En lex Mariaanmälan

Chefläkaren på universitetssjukhuset har gjort en lex Mariaanmälan till Socialstyrelsen och uppger samtidigt att sjukhuset arbetar med att öka antalet vårdplatser och förbättra övervakningsmöjligheterna.

En grupp här på sjukhuset undersöker möjligheterna till intermittenta vårdplatser, och det har länge pågått diskussioner om behovet av mer  övervakningsutrustning, säger chefläkaren Eva Ranklev.

 

Under vintern hade universitetssjukhuset i Lund ett liknande fall. Sedan dess har akuten där utrustats med fler övervakningsmonitorer.

 

– Jag tror inte att det var brist på personal som var orsaken till att det aktuella fallet slutade så olyckligt. Om vi hade haft tillgång till en övervakningsmonitor hade det kunnat undvikas, säger Eva Ranklev. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida