Polis och psykiatri borde samarbeta mer

Det finns brister i samarbetet mellan psykiatrin och polisen.

Vilka är då bristerna? En är de neddragningar in­om psykiatrin som bland annat har lett till färre platser. Konsekvensen, menade Polisförbundets ordförande Jan Karlsen under en debatt anordnad av Vårdförbundet och Polisförbundet, är att poliser som kommer med en omhändertagen till sjukhuset inte kan lämna personen där. I stället tvingas de köra runt och leta plats på andra ställen eller lämna personen i hemmet.

En annan konsekvens av neddragningarna är att man tvingas skriva ut intagna för tidigt för att ha beredskap för akutintagningar, berättade psykiatrisjuksköterskan och avdelningschefen på rättsmedicin i Varberg, Sasa Sacopovic.
Andra problem är ämnets styvmoderliga behandling i polisernas grundutbildning och svårigheten att bedöma om någon är farlig. En undersökning för ett par år sedan visar att det i en fjärdedel av alla psykfall är omöjligt att säga om personen är farlig eller inte.

Debatten visade att det brister i kommunikationen och informationen mellan polisen och psykvården och i förståelsen för varandras arbete. Men kanske är förbättringar på gång, i alla fall i Varberg.

– Vi har tagit kontakt med polisen för att diskutera samarbetet. Kanske skulle poliser också kunna hospitera hos oss, sa Sasa Sacopovic.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida