Prövotid för stöld ur läke­medelsförråd

När det uppdagades att sjuksköterskan hade tagit narkotiska läkemedel ur läkemedelsförrådet för eget bruk anmälde arbetsgivaren henne till Socialstyrelsen. Vid ett möte bekräftade sjuksköterskan arbetsgivarens påstående. Hon har sedan dess lämnat sin anställning, sökt vård för lindrig abstinens, lämnat prover och har en fast vårdkontakt.
Socialstyrelsen skrev i sin anmälan till Ansvarsnämnden att handlingen är så allvarlig att den indikerar sjukdom eller liknande och att man därför har funderat på att begära att nämnden drar in hennes legitimation. Men eftersom sjuksköterskan nu går i behandling, det inte finns någon uppgift om att hon har uppträtt påverkad på arbetsplatsen och eftersom hon inte har så långt kvar till pensionen ville Socialstyrelsen att nämnden skulle ge henne en prövotid.

Ansvarsnämnden skriver att man instämmer i bedömningen att det finns risk för att sjuksköterskan inte kommer att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom och föreskriver en prövotid på tre år.
Sjuksköterskan fick sin legitimation för 40 år sedan. Hon accepterar Socialstyrelsens begäran
(hsan 2007/2875:a5).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida