Psykiatrin i Lund hotas av vite för användande av mobila bälten

Vuxenpsykiatrin Lund måste omedelbart sluta spänna fast patienter med hjälp av mobila bälten. Det kräver Socialstyrelsen och hotar med vite.

20 oktober 2011

Bakgrunden är ett fall där en patient spändes fast och förflyttades med hjälp av ett så kallat mobilt bälte. Chefsöverläkaren förklarade händelsen med att det mobila bältet skulle garantera patientens möjligheter att få adekvat vård.

Socialstyrelsen slår däremot fast att det är olagligt att spänna fast patienter i andra lägen än i akuta situationer, det vill säga när det finns en risk att patienten skadar sig eller andra. Att frihetsberöva en patient bara för att flytta denne från en plats till en annan kan enligt myndigheten knappast räknas som en akut situation.

Vuxenpsykiatrin i Lund har till den 7 november på sig att redovisa vidtagna åtgärder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida