Psykiatrisjuksköterskor kritiska mot Socialstyrelsens människosyn

Psykiatrisjuksköterskor kritiska mot Socialstyrelsens människosyn
Var finns patienten? På punkt efter punkt kommer PRF med kritik mot Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för antipsykotisk läkmedelsbehandling. Arkivbild: Mostphotos

Viktiga perspektiv saknas i Socialstyrelsens förslag till riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling, anser Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, PRF.

Det är den preliminära versionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som PRF lämnat sina synpunkter på. Och kritiken är svidande:

Brukarna, som lever med både sjukdom och behandling, och sjuksköterskorna, som administrerar läkemedel, utvärderar behandling, informerar och ger stöd, dessa gruppers perspektiv finns inte alls med i skrivningarna, anser PRF.

Ifrågasätter människosynen

PRF ifrågasätter bland annat skrivningar som uttrycker att läkemedelsbehandling är en förutsättning för att kunna rehabilitera och återintegrera personer med schizofreni i samhället och att det i regel är ”omöjligt för dem som drabbas att leva ett normalt liv” utan antipsykotisk läkemedelsbehandling.

– Man kan undra vilken människosyn som ligger bakom en sådan formulering. Läkemedelsbehandling kan vara oerhört viktigt men är faktiskt bara ett hjälpmedel bland många, och tanken att Socialstyrelsen ska definiera vad som är ett normalt liv är närmast absurd, säger Henrika Jormfeldt, tillförordnad ordförande för PRF, i ett pressmeddelande.

Var finns patientperspektivet

PRF kritiserar också att den redovisning av konsekvenser som ges endast handlar om kostnadseffektivitet och konsekvenser för organisationer samtidigt som konsekvenser för patienterna inte nämns alls.

Föreningen efterfrågar även en tydlig beskrivning från Socialstyrelsen av hur de slutsatser som dras styrks av vetenskaplig evidens.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida