Psykiatrisk klinik ser mobilt bälte som enda utväg

I en anmälan till Socialstyrelsen skriver patientsäkerhetssamordnaren på Säters sjukhus att man vet att man bryter mot lagen men inte ser någon annan utväg. Alla ansvariga liksom patienten själv och hans närstående, ser bältet som det enda sättet att undvika den avskiljning som patienten inte mår bra av.

Patienten har vid sju tillfällen det senaste året oprovocerat och utan förvarning anfallit medpatienter och personal. I en del fall har det resulterat i allvarliga skador på de angripna. Mannen vårdas sedan 2003 och att avskilja honom har inte hjälpt. Tvärtom har han då blivit sämre i sin sjukdom. Vak och annan förstärkning har inte heller hjälpt.

Alla är överens

Både chefsöverläkaren, behandlande läkare, verksamhetschef, patientsäkerhetssamordnare, patient och anhöriga är överens om att det inte går att ge mannen god och säker vård om inte våldet kan hanteras, och att avskiljning och bältesläggning i säng inte leder dit, skriver patientsäkerhetssamordnaren.

Därför tar man nu till det mobila bältet så att patienten oftare ska kunna stanna bland medpatienterna på avdelningen och delta mer i aktiviteter och förhoppningsvis mer sällan ta till våld.

Hotades med vite

För tre veckor sedan hotade Socialstyrelsen Region Skåne med vite en andra gång för att vuxenpsykiatrin i Lund inte omedelbart slutade använda mobila bälten. Lagen om psykiatriskt tvång, LPT, förbjuder begränsning av patienters rörelsefrihet genom fastspänning med bälte eller liknande annat än kortvarigt och akut och det får bara ske om de finns en omedelbar fara för att patienten ska skada sig själv eller någon annan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida