Rättspsykiatrin i Växjö använder olagliga tvångsåtgärder

Rättspsykiatrin i Växjö använder olagliga tvångsåtgärder
Generellt mobilförbud är olagligt inom rättspsykiatrin. Arkivbild: Mostphotos

Rättspsykiatrin i Växjö låter inte sina patienter använda mobiltelefoner och internet — trots att förbudet bryter mot lagen. För femte gången kräver nu Socialstyrelsen att förbudet måste upphöra.

1 februari 2013

– Chefsöverläkaren har givetvis möjlighet att besluta om att en enskild patient ska förbjudas använda sig av mobiltelefon eller internet, för att det till exempel inverkar dåligt på vården, men man får inte ha ett generellt förbud, säger Christina Carlsson, sektionschef vid Socialstyrelsen som vid fyra tidigare tillfällen krävt att kliniken ska ta bort förbudet.

Socialstyrelsen kräver också att rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö omedelbart tar bort larmbågarna som patienterna i dag måste passera när de går in på kliniken. Personalen kan kontrollera att tvångsintagna patienter inte tar med sig olämpliga föremål som kan skada dem själva och andra. Men då krävs individuella beslut av chefsöverläkaren. Lagen säger nej till rutinmässiga inpasseringskontroller av alla patienter, enligt Socialstyrelsen.

Myndigheten slår även ner på den rättspsykiatriska klinikens dokumentation av vård och behandling. Kvalitén på patienternas vårdplaner måste också bli bättre.

Om inte kliniken innan den 28 januari redogör för hur bristerna ska rättas finns hot om böter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida