Rättspsykiatrisk klinik satte handfängsel på patient

Rättspsykiatrisk klinik satte handfängsel på patient
Personalen satte handfängsel på en våldsbenägen patient vid två tillfällen. Arkivbild: Mostphotos

Socialstyrelsen kritiserar rättpsykiatriska regionkliniken i Vadstena för att ha satt handfängsel på en patient. Det är otillåtet enligt lagen, påpekar Socialstyrelsen.

Det var vid två tillfällen under 2010 som personalen satte handfängsel på en våldsbenägen patient, dels i samband med en bältesläggning men också vid en förflyttning till toalett.

Patienten gjorde en anmälan vilket ledde till en inspektion av kliniken under hösten 2011. Då konstaterade Socialstyrelsen att dokumentationen kring tvångsåtgärderna var otillräckliga samt att ingen överläkare informerats om bältesläggningen. I intervjuer framkom också att det inte var känt bland cheferna på kliniken att handfängsel användes i verksamheten.

Socialstyrelsen påpekar i sin rapport att det inte är förenligt med gällande lagstiftning att använda handfängsel inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida