Regeringen vill reglera skönhetsbranschen

I slutet av förra året kom lagförslaget som ska stärka konsumentskyddet inom skönhetsbranschen. Flera remissinstanser tycker att det är för tandlöst.

Regeringen vill stärka konsumentskyddet vid behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård. I slutet av förra året presenterades den så kallade skönhetsutredningen.

?Enligt lagförslaget ska kroppsbehandlingar ses som konsumenttjänster och inte som hälso- och sjukvård. Det har fått flera remissinstanser att reagera, bland andra Vårdförbundet som anser att åtminstone de ingrepp som bara får utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, som kirurgiska ingrepp och injektioner, ska omfattas av hälso- och sjukvårdens regelverk.??

Förbundet anser också att det är Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och inte kommunerna som utredningen har föreslagit, som ska ge tillstånd och utöva tillsyn över skönhetsföretagen.?

Att förslaget inte innehåller någon åldersgräns för kroppsbehandlingar kritiseras också. Vårdförbundet vill se en åldersgräns på 18 år, med möjligheter till dispens i särskilda fall.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida